فهرست بستن

نمایشگاه ماشین آلات نساجی، مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و ...

طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی شرکت سیرنگ در نمایشگاه بین المللی تهران و دیگر شهرستان ها