فهرست بستن

لابراتوار داندانپزشکی

طراحی و اجرای لابراتوار دندانپزشکی واقع در خیابان آزادی به مساحت ۸۵ متر مربع - کارفرما: آقای ذوالفقاری - سال ۱۳۹۷