فهرست بستن

استخر المپیک کیش

طراحی و اجرای استخر المپیک واقع در جزیره کیش - سال ۱۳۹۳